Koidu tänava elavdamine

Kaasa rääkida on kõige mõistlikum plaanide tegemise ajal. Keskkonna- ja kommunaalamet oli novembris 2021 koostamas Koidu tänava projekteerimistingimusi. Olime nendega kokku leppinud, et seekord on osa tingimustest ka sisend tänava kasutajatelt.

Koidu tänav on esimene, kus koostöös Keskkonna ja -kommunaalametiga katsetame POGSE metoodika rakendamist: tänava kasutajakogemuse põhjal sõnastatud probleemid on sisendiks lahenduse väljatöötamisel.

Koidu tänava kasutajakogemust kogus piirkonnas tegutsev Uue Maailma Selts koostöös Elava Tänava algatusega. Novembris 2021 toimunud Koidu tänava kogemusekorje küsimustikule vastas 116 inimest ning 30 inimest käis kogemuskorje jalutuskäigul.
Kogemuskorje süntees, analüüs, ning detsmbris 2021 Keskkonna-ja kommunaalametile esitatud ettepanekud projekteerimistingimustesse on leitavad siin

Seisuga mai 2022 pole Keskkonna- ja kommunaalamet andnud tagasisidet ettepanekute kohta ega selgitanud, millised on järgmised sammud Koidu tänava rekonstrueerimisel. 

Tallinna tänavate tulevik

„Tallinn 2035. Arengustrateegia“ selgitab hästi linnatänavate soovitud tulevikku:

„Tänavad ei ole üksnes liikumistee, vaid ka meeldiv ja mitmekülgseid võimalusi pakkuv keskkond. Hästi kujundatud ruum vähendab kihutamist ja muud teistesse hoolimatut suhtumist. /… / Avalikus linnaruumis on võimalik leida meeldivaid kohti peatumiseks, ajaveetmiseks ja isegi töötamiseks.“

Eri tänavatel on linnaliikluses erinev tähtsus, aga peale selle toob arengustrateegia suure uuendusena sisse kohaväärtuse. Tänava kohaväärtus sõltub sellest, kui palju on seal inimestele vajalikke sihtpunkte, näiteks kohvikuid ning muid ärisid ja teenusepakkujaid.


Koidu tänav on arengustrateegia põhjal kohalik tee. Seega peaks see tänav

  1.  pakkuma eelkõige kohalikele elanikele igapäevast rahulikku, turvalist ja kutsuvat liikumisruumi;
  2. tugevdama kogukonnatunnet ja tekitama uhkust.


Dokumendi „Tallinn 2035. Arengustrateegia“ juurde kuulub alamstrateegiana Tallinna kliimakava. Selles on sedastatud, et kui Tallinna ja lähiümbruse elanike arv suureneb, kasvab ka läbisõit, ning läbisõidu kasvu piiramiseks on vaja suurendada ühistranspordi ja aktiivsete liikumisviiside osakaalu.