Tänav, meie ühine eluruum

Kaasaegsetes linnades lähtutakse linnaruumi planeerimisel põhimõttest, et tänaval peavad ennast hästi ja turvaliselt tundma nii 8- kui 80-aastane. Tallinnas ringi liikudes saab üsna kiirelt selgeks, et siinne tänavaruum seda lähenemist ei toeta - kõnniteed on kitsukesed, jalgratturitel puudub turvaline eraldatud liikumisruum, autode maksimaalseks läbilaskvuseks kohandatud fooritsüklid panevad jalakäija aina ootama.

Elava Tänava algatus on loodud tänavaruumi planeerimise tasakaalustamiseks, et esindatud oleksid kõigi linnaelanike huvid. Apoliitilise organisatsioonina loome valdkonnas analüüsi- ja sekkumisvõimekuse ning pakume platvormi, võrgustikku ja tööriistu kõigile, kes soovivad kaasa lüüa kaasaegse tänavaruumi loomisel. Nii saavad kõik tänava kasutamisest rõõmu tunda.