Tegevussuunad

Elava tänava algatusel on 2021. aastal kolm peamist tegevussuunda.


1. Jälgime strateegiliste eesmärkide täitmist

Hoiame silma peal Rattastrateegia ja Tallinna arengustrateegia 2035ga võetud eesmärkide täitmisel konkreetsete tegevuste tasandil:  tänavate projekteerimis- ja rekonstrueerimisprojektid, taastusremondid, detailplaneeringud ja kõik muu, mis puudutab tänavaruumi arendamist. Strateegiliste eesmärkideni jõudmiseks peame oluliseks, et strateegiatele koostatakse ka rakenduskavad.

Samuti on oluline, et kõik linna eelarve ning eelarvestrateegiaga tehtavad otsused toetaksid strateegiliste eesmärkideni jõudmist: linn ei tohi rahastada ühtegi otsust mis neid eesmärke ei toeta. Meie pikemaks eesmärgiks on, et linnavalitsus kujuneks kaasaegsete liikuvuspõhimõtete eeskõnelejaks ja juurutajaks.


2. Võimestame linlasi tänavaruumi loomisel

Meie jaoks on oluline, et inimesed saaksid kaasa rääkida tänavaruumi kujunemisel ning ka ise käed külge lüüa. Et tänavaruumis tegutsemisele kehtib palju reegleid, siis oleme võtnud oma eesmärgiks neis selguse loomise. Selleks loome kaksi tööriistakasti:

  1. Nipid ja tegevused kohaloomeks ehk kuidas ise oma kodutänavat sõbralikumaks muuta;

  2. Ülevaade tänavaruumi tekkimisest ning võimalustest ja tööriistadest, kuidas suhtluses linnaga seista oma kodutänava paremaks muutmise eest.

3. Muudame linnaruumi puudutavad teemad arusaadavaks ja päevakajaliseks

Paljud muutused linnaruumis saavad alguse lihtinimesele loetamatutest ja tihti ka ligipääsematutest asendiplaanidest, projekteerimistingimustest ja hankedokumentidest. Lisame järgemööda otseviiteid ja analüüse käimasolevate planeeringute kohta, et muuta kaasarääkimine linnaelanikele lihtsamaks.

Teadlikkuse kasvatamiseks ja teema populariseerimiseks korraldame aktsioone ning visualiseerime mõnusamat linnaruumi.